Գրիգոր Նարեկացի բժշկական կենտրոնիբուժանձնակազմը համալրում են միայն բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ: Մեր կենտրոնը հագեցած է նորագույն սարքավորումներով, նորոգված է ժամանակակից պահանջներին համապատասխան: Մենք ձեզ ենք տրամադրում ինչպես հիվանդանոցային բժշկական օգնութուն, այնպես էլ արտահիվանդանոցային օգնություն: Մեր հիմնական խնդիրը բնակչությանը բարձրորակ օգնութուն տրամադրելն է՝ կիրառելով առողջապահական ոլորտի վերջին նվաճումները:

1.  Տնօրինություն

2. Հաշվապահական հաշվառման բաժին

3. Վերլուծության և ծրագրավորման բաժին

4.  Տնտեսական բաժին

5. Լաբորատոր-ախտորոշիչ ծառայություն

5.1 Կլինիկական

5.2 Կենսաքիմիական (բիոքիմիական)

5.3 Բջջաբանական

5.4 Շճաբանական

5.5 Իմունոլոգիական

5.6 Մանրէաբանական, բակտերիոլոգիական

6. Դեղատուն

7. Ստացիոնար ծառայություն

7.1 Մանկաբարձական բաժանմունք

7.2 Մանկաբուժական բաժանմունք

7.3 Նորածնային բաժանմունք

7.4 Գինեկոլոգիական բաժանմունք

7.5 Ընդհանուր, որովայնային և ռեկոնստրոկտիվ վիրաբուժության կենտրոն

Ընդհանուր վիրաբուժական  

որովայնային և ռեկոնստրոկտիվ   վիրաբուժության

 7.5-ա Քիթ-կոկորդ-ականջաբանության ծառայություն (մեծահասակ և մանկական)

7.5-բ Դիմածնոտային վիրաբուժության ծառայություն (մեծահասակ և մանկական)

7.5-գ  Ակնաբուժական կլինիկա

7.6 Վիրահատարան, վերակենդանացման և անեսթեզիոլոգիայի բաժանմունք  

7.7 Ընդունարան

8. Ամբուլատոր-պոլիկնիկական ծառայություն

8.1 Թերապևտիկ ծառայություն

8.2 Մանկական ծառայություն

8.3 Կանանց կոնսուլտացիա

8.4 Նեղ մասնագիտական կաբինետներ

8.4.1 Վիրաբուժական կաբինետ

8.4.2 Ակնաբուժական կաբինետ

8.4.3 Քիթ-կոկորդ-ականջաբանական կաբինետ

8.4.4 Սրտաբանական կաբինետ

8.4.5 Նյարդաբանական կաբինետ

8.4.6 Ստոմոտոլոգիական կաբինետ

8.4.7 Ներզատաբանական կաբինետ

8.4.8 Մաշկա-վեներաբ. կաբինետ

8.4.9 Ուռուցքաբանական կաբինետ

8.4.10 Վարակաբանական կաբինետ

8.4.11 ՈՒռոլոգիական կաբինետ

8.4.12 Գաստրոէնտերոլոգիական կաբինետ

8.5 Ախտորոշիչ բաժանմունք

8.5.1 Ռենտգենոլոգիական կաբինետ

8.5.2 ճառագայթային դիագնոստիկայի  կաբինետ

8.5.3 ֆունկցիոնալ ախտորոշման  կաբինետ

8.5.4 էնդոսկոպիկ կաբինետ

8.5.5 ֆիզիոթերապևտիկ կաբինետ

 

 

 

 

Մեր հասցեն