Վիրաբուժության կենտրոն

Վիրաբուժության կենտրոն

Ընդհանուր, որովայնային և ռեկոնստրոկտիվ պլաստիկ վիրաբուժության կենտրոնը տարածաշրջանում հանդիսանում է բարդ և ռեկոնստրուկտիվ վիրահատությունների իրականացման առաջատար: Վիրահատությունները կատարվում են ինչպես բաց այնպես լապորասկոպիկ եղանակներով:Կենտրոնում է գործում Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի Ընդհանուր և կրծքային վիրաբուժության ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր Զ.Ա. Տեր-Ավետիքյանի գլխավորությամբ:

Գրիգոր Նարեկացի ԲԿ-ի ընդհանուր, որովայնային և ռեկոնստրոկտիվ պլաստիկ վիրաբուժության կենտրոնն իր այցելուներին է առաջարկում ՝

Վիրահատություններ պարանոցի վրա՝

 • Վահանաձև գեղձի մասնահատում (խպիպ 1-3 աստիճան)
 • Վահանաձև գեղձի մեկ հանգույցի հեռացում
 • Վահանաձև գեղձի մասնահատում (խպիպ 4-րդ և բարձրաստիճան)
 • Ենթածնոտային և այլ ուռուցքային գոյացությունների հեռացում
 • Պարանոցի խորանիստ ուռուցքանման գոյացությունների հեռացում

Վիրահատություններ կրծքագեղձի վրա՝

 • Վիրահատություններ 1-2 աստ. գինեկոմաստիայի ժամանակ
 • Սեկտորալ մասնահատում
 • Երկկողմանի սեկտորալ մասնահատում
 • Հասարակ մաստէկտոմիա
 • Մաստէկտոմիա լիմֆադենէկտոմիայով
 • Արմատական մաստէկտոմիա ըստ Հոլստեդ-Մայերի
 • Ընդլայնված արմատական մաստէկտոմիա պարաստեռնալ ավշահանգույցների հեռացումով

Վիրահատություններ կերակրափողի և ստոծանու վրա՝

 • Կերակրափողի ախալազիա 2- 3 աստիճանի
 • Այլ վիրահատություններ ախալազիայի ժամանակ 3-4 աստիճանի
 • Ստոծանու աքսիալ (սողացող) ճողվածքի պլաստիկա (ՍՊԲՃ)
 • Ստոծանու աքսիալ ճողվածքի պլաստիկա և ՍՊՎ
 • Կերակրափողի պարանոցային հատվածի դիվերտիկուլի հեռացում
 • Կերակրափողի կրծքային հատվածի դիվերտիկուլի հեռացում
 • Կերակրափողի պարանոցային բարդացած դիվերտիկուլի հեռացում
 • Կերակրափողի էքստիրպացիա ըստ Թորեկի
 • Կերակրափողի ենթամաշկային առաջկրծոսկրային պլաստիկա
 • Կերակրափողի ներպլևրային պլաստիկա
 • Կերակրափողի սեգմենտար պլաստիկա
 • Կերակրափողի հետկրծոսկրային պլաստիկա
 • Կերակրափողի բազմափուլային տոտալ պլաստիկա
 • Կերակրափող-ստամոքսային շրջանցող բերանակցում
 • Վերականգնողական կրկնակի վիրահատական արհեստական կերակրափողի վրա

Վիրահատություններ ստամոքսի և 12-մատնյա աղու վրա՝

 • Գաստրոստոմիա
 • Գաստրոտոմիա օտար մարմնի հեռացում, բեզոարի հեռացում
 • Ստամոքսի 2/3 դիստալ մասնահատում ըստ Բ-1
 • Ստամոքսի 2/3 դիստալ մասնահատում ըստ Բ-1 բարդացած
 • Ստամոքսի 2/3 դիստալ մասնահատում ըստ Բ-2
 • Ստամոթսի 2/3 դիստալ մազնահատում ըստ Բ-2 բարդացած
 • Ստամոքսի դիստալ սուբտոտալ մասնահատում
 • Ստամոքսի պրոքսիմալ մասնահատում
 • Գաստրէքտոմիա
 • Գաստրէքտոմիա լիմֆադենէքտոմիայով
 • Ստամոքսի կրկնակի ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ
 • Վիրահատություններ դուոդենոստազի ժամանակ
 • Ստամոքսի և 12մ/ա թափածակված խոցի վիրահատական բուժում
 • Ստամոքսի մասնահատում՝ կարումով
 • Ստամոքսի և 12մ/ա թափածակված խոցի վիրահատական բուժումը` պերիտոնիտով բարդացած դեպքերում
 • Գաստրո-դուոդենոտոմիա արյունահոսող խոցի կարումով
 • Առաջհաստաղիքային գաստրոէնտերոանաստոմոզ՝ բրաունյան բերանակցումով, և այլ ամոքիչ վիրահատություններ ստամոքսի և լեղուղիների վրա
 • Փորձնական լապարոտոմիա բիոպսիայով

Աղիների և որովայնի խոռոչի վիրահատություններ՝

 • Տիպիկ ապենդեկտոմիա
 • Ատիպիկ ապենդեկտոմիա (ռետրոգրադ և այլ անատոմիական բարդություններով, բարակ աղու դիվերտիկուլի հեռացմամբ)
 • Ապենդեկտոմիա` ապենդիցիտի բարդացած ձևերի ժամանակ (ինֆիլտրատ, թարախակույտ, պերիտոնիտ)
 • Բարակաղիքային անանացանելիության վերացում` աղու մասնահատումով և ամբողջականության վերականգնումով
 • Բարակաղիքային անանացանելիության վերացում՝ բարակ աղու մասնահատումով, 1.5 մետրից ավելի
 • Բարակ աղու սուբտոտոլ մասնահատում
 • Էնտերոստոմայի կամ մեկ բարակաղիքային խուղակի վերացում` ամբողջականության վերականգնումով
 • Բազմակի բարակ աղիքային խուղակների վերացում` ամբողջականության վերականգնումով
 • Հաստ աղու մասնահատում
 • Հեմիկոլէքտոմիա
 • Կոլէքտոմիա
 • Ուղիղ աղու առաջային մասնահատում
 • Որովայնաանալ ուղիղ աղու մասնահատում` իջեցումով
 • Ուղիղ աղու էքստիրպացիա
 • Կոլոստոմիա անանցանելիության ժամանակ
 • Հաստաղիքային բազմակի խուղակների վիրահատություններ
 • Հաստ աղու պոլիպների հեռացում
 • Որովայնի խոռոչի միակ բարորակ ուռուցքի հեռացում
 • Որովայնի խոռոչի բազմակի բարորակ ուռուցքների հեռացում
 • Որովայնի խոռոչի թարախակույտի բացահատում
 • Որովայնի խոռոչի բազմակի թարախակույտերի բացահատում
 • Ռելապարոտոմիա

Պրոկտոլոգիական վիրահատություններ՝

 • Թութքի վիրահատություններ
 • Արտաքին-ներքին բարդացած թութքային հանգույցների հեռացում
 • Հետանցքի ճաքի վիրահատություն
 • Հետանցքի բարդացած ճաքի վերացում
 • Ուղիղ աղու չբարդացած խուղակի վերացում
 • Ուղիղ աղիքային բարդացած խուղակի վերացում
 • Սուր պարապրոկտիտի բացահատում
 • Սուր պարապրոկտիտի արմատական բուժում
 • Պոչուկ-էպիթելային չբարդացած ուղիների վիրահատական բուժում
 • Պոչուկ-էպիթելային բարդացած ուղիների վիրահատական բուժում
 • Պոչուկ-էպիթելային ռեցիդիվ ուղիների վիրահատական բուժում

Վիրահատություններ լյարդի, լեղուղիների, ենթաստամոքսային գեղձի, փայծախի վրա՝

 • Լյարդի բլթի մասնահատում
 • Լյարդի եզրային մասնահատում
 • Խոլեցիստէքտոմիա` չբարդացած
 • Խոլեցիստէքտոմիա՝ հիվանդության բարդացած ձևերի ժամանակ
 • Խոլեցիստէքտոմիա, հիվանդության բարդացած ձևերի ժամանակ` խոլեդոխի արտաքին դրենավորումով
 • Լապարոսկոպիկ խոլեցիստէքտոմիա
 • Լապարոսկոպիկ խոլեցիստէքտոմիա՝ հիվանդության բարդացած ձևերի ժամանակ
 • Խոլեցիստէքտոմիա` բիլիոդիգեստիվ անաստամոզով
 • Խոլեցիստէքտոմիա` բիլիոդիգեստիվ անաստամոզով հիվ. բարդացած ձևերիժամանակ
 • Լեղուղիների ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ
 • Լեղուղիների ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ՝ խոլեդոխի պլաստիկայով
 • Լյարդի բարդացած կիստայի և բազմակի կիստաների հեռացում
 • Լյարդի միակ էխինոկոկկոզի վիրահատություններ
 • էխինոկոկկային կիստաների հեռացում
 • Բազմակամերային և լյարդի էխինոկոկկոզ բարդ լոկալիզացիա
 • Լյարդի գիգանտ էխինոկոկկային կիստայի հեռացում
 • Լյարդի թարախակույտի բացահատում և դրենավորում
 • Թարախակալված էխինոկոկկային կիստայի հեռացում
 • Ենթաստամոքսային գեղձի կիստայի դրենավորում ստամոքսի հետ
 • Ենթաստամոքսային գեղձի բարդացած և ռեցիդիվ կիստայի ներքին դրենավորում
 • Ենթաստամոքսային գեղձի դիստալ մասնահատում
 • Պանկրեատոդուոդենալ մասնահատում
 • Ընդլայնված պանկրեատոդուոդենալ մասնահատում
 • Սպլենէքտոմիա փայծախի վնասվածքի ժամանակ
 • Սպլենէքտոմիա սպլենոմեգալիայի ժամանակ` 1-2 աստիճանի
 • Սպլենէքտոմիա սպլենոմեգալիայի ժամանակ` 3-4 աստիճանի

Վիրահատություններ ճողվածքների ժամանակ՝

 • Պորտային ճողվածք՝ փոքր չափերի, չբարդացած
 • Բազմակամերային պորտային ճողվածք
 • Սպիտակ գծի ճողվածք
 • Աճուկային կամ ազդրային ճողվածք` չբարդացած
 • Ռեցիդիվ աճուկային կամ ազդրային ճողվածք
 • Աճուկափոշտային գիգանտ ճողվածք, ազդրային գիգանտ ճողվածք
 • Հետվիրահատական վենտրալ ճողվածք
 • Հետվիրահատական գիգանտ վենտրալ ճողվածք նաև չներուղղվող և ռեցիդիվ
 • Օղակված գիգանտ բազմակամերային ճողվածքներ
 • Երկկողմանի աճուկային ճողվածք,հետվիրահատական վենտրալ ճողվածքների վիրահատություններ՝ աբդոմինոպլաստիկայով
 • Ռեցիդիվ հետվիրահատական վենտրալ ճողվածքների վիրահատություններ՝ աբդոմինոպլաստիկայով

ՔիԹ-ԿՈԿՈՐԴ-ԱԿԱՆՋ

 • Միջնապատի աճառի ռեզեկցիա
 • Սեպտոպլաստիկա
 • Միջնապատի ծռվածության և հիպերտրոֆիկ ռինիտ
 • Էթմոիդալ և հայմորյան խոռոչների պոլիպի հեռացում
 • Հայմորոտոմիա միակողմանի
 • Հայմորոտոմիա երկկողմանի
 • Քթի ստորին խեցիների վազատոմիա
 • Տոնզիլէկտոմիա՝ տեղային անզգայացումով
 • Տոնզիլէկտոմիա՝ ընդհանուր անզգայացումով
 • Քթի պոլիպի հեռացում

Տեր-Ավետիքյան Զարեհ Ավետիքի-ընդհանուր, որովայնային և ռեկոնստրուկտիվ պլաստիկ վիրաբուժության կենտրոնի ղեկավար,Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի Ընդհանուր և կրծքային վիրաբուժության ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր

Սահարյան Վիկտոր Վարազդատի-ընդհանուր, որովայնային և ռեկոնստրուկտիվ պլաստիկ վիրաբուժության կենտրոնի վիրաբույժ,Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի Ընդհանուր և կրծքային վիրաբուժության ամբիոնի դոցենտ

Փիրուզյան Գագիկ-բ.գ.թ.,ընդհանուր, որովայնային և ռեկոնստրուկտիվ պլաստիկ վիրաբուժության կենտրոնի

Աղաբեկյան Սյուզաննա Գրավիկի-ընդհանուր, որովայնային և ռեկոնստրուկտիվ պլաստիկ վիրաբուժության կենտրոնի վիրաբույժ,

Միսկարյան Սերգեյ-ընդհանուր, որովայնային և ռեկոնստրուկտիվ պլաստիկ վիրաբուժության կենտրոնիվիրաբույժ

Անդրեասյան Վահրամ- ընդհանուր, որովայնային և ռեկոնստրուկտիվ պլաստիկ վիրաբուժության կենտրոնի վիրաբույժ,Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի Ընդհանուր և կրծքային վիրաբուժության ամբիոնի ասիստենտ

Ուդումյան Վրույր- ընդհանուր վիրաբույժ

Անտոնյան Անահիտ- Քիթ-Կոկորդ-Ականջաբան, վիրաբույժ-կոնսուլտանտ

Սարգսյան Կարինե-Քիթ-Կոկորդ-Ականջաբան, վիրաբույժ-կոնսուլտանտ

Աշխատանքային ժամեր

Երկուշաբթի-ուրբաթ 9:00-18:00 Շաբաթ 9:00-16:00 Կիրակի 9:00-14:00

Հերթագրվեք

*-ով դաշտերը պարտադիր են լրացման համար

Մեր հասցեն