Մեզ մոտ տրամադրվում է հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային (ամբուլատոր-համաբուժարանական) բժշկական օգնություն: Անընդհատ կատարելագործվում է տրամադրվող բժշկական օգնության որակը, ընդլայնվում է բժշկական ծառայությունների ծավալը և ցանկը: