«Գրիգոր Նարեկացի» բժշկական կենտրոնը իրականացնում է լաբորատոր-ախտորոշիչ և գործիքային հետազոտություններ՝ ժամանակակից անալիզատորներով և բժշկական գործիքներով.

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Ընդհանուրկլինիկական
 • Բիոքիմիական
 • Իզոսեռոլոգիական
 • Իմունաֆերմենտային

Ընդհանուր Կլինիկական հետազոտություններ՝

 • Արյան ընդհանուր քննություն՝ լեյկոֆորմուլայով
 • Արյան ընդհանուր քննություն
 • Թրոմբոցիտներ
 • Մեզի ընդհանուր քննություն
 • Գինեկոլոգիական քսուքի քննություն
 • Արյան խումբ և RH
 • MRP
 • RH Հակամարմինների տիտր
 • Կղանքի հետազոտություններ՝ թաքնված արյան վերաբերյալ

Բիոքիմիականհետազոտություններ՝

 • Գլյուկոզան արյան մեջ
 • Գլյուկոզան մեզի մեջ
 • Թիմոլային փորձ
 • Ընդհանուր սպիտակուցի քանակն արյան մեջ
 • Գլյուկոլիզացված հեմոգլոբին
 • Բիլիռուբին
 • Ֆրակցիա
 • ԱՍՏ
 • ԱԼՏ
 • Ամիլազա
 • Դիաստազա
 • ՄԻզանյութ
 • Կրեատինին
 • Պրոթրոմբինային ինդեքս
 • Կոագուլոգրամմա
 • C-ռեակտիվ սպիտակուց
 • Ռևմատոիդ ֆակտոր
 • Անտիստրեպտոլիզին Օ
 • Խոլեստերին
 • Լիպոպրոտեիդներ /a,b
 • Հիմնային Ֆոսֆատազա
 • Տրիգլիցերիդներ
 • Mg
 • Ca ընդհանուր արյան մեջ
 • K արյան մեջ
 • Na արյան մեջ

Ինֆեկցիաներ՝

 • Գարդներելլա
 • Ցիտոլոգիական քննություն
 • Ուրեոպլազմա
 • Խլամիդիա
 • Տոքսոպլազմոզ
 • Ցիտոմեգալովիրուս
 • HBs անտիգեն/հեպատիտ B/ 2
 • Հեպատիտ C
 • Բրուցելյոզ
 • Հերպես
 • Միկոպլազմա

Հորմոններ՝

 • Պրոլակտին
 • Պրոինսուլին
 • T 4 -ազատ
 • ТТГ /թիրեոտրոպ հորմոն/
 • Հակամարմիններ պերօքսիդազայի նկատմամբ
 • Դեհիդրոէպիանտոստերոն-սուլֆատ

ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ՔՆՆՈՒԹՅՒՆՆԵՐ՝

 • Որովայնի օրգանների ընդհանուր սոնոգրաֆիա
 • Փոքր կոնքի սոնոգրաֆիա
 • Որովայնի օրգանների և փոքր կոնքի օրգանների սոնոգրաֆիա
 • Պտղի սեռի որոշում
 • Դոպլերոգրաֆիա
 • Պտղի սոնոգրաֆիա
 • Վահանաձև գեղձի սոնոգրաֆիա
 • Կրծքագեղձի սոնոգրաֆիա
 • Պտղի դոպլեր հետազոտություն
 • Անոթների դուպլեքս հետազոտություն
 • Ներհեշտոցային սոնոգրաֆիա
 • Պտղի 4D- հետազոտություն
 • ԷՍԳ
 • Գաստրոսկոպի
 • էխոկարդիոգրաֆիա

Ռենտգեն հետազոտություններ

Գանգի ոսկրերի

Քթի հարակից խոռոչների

Վերին վերջույթների

Ստորին Վերջույթների

Կրծքավանդակի

Որովայնի

Ֆիզիոթերապիա

 • Ֆոնոֆորեզ
 • Էլեկտրոֆորեզ
 • ՈՒՎՉ
 • Լազերաթերապիա
 • Մերսում և բուժական ֆիզկուլտուրա

Հարությունյան Հրանուշ-լաբորատորիայի վարիչ

Գայանե Մանուկյան –ֆիզիոթերապևտ

Միրզոյան Հասմիկ– լաբորատորիայի բժիշկ-բիոքիմիկ

Դոլինյան Լիլիթ– բժիշկ-սոնոգրաֆիստ

Սահակյան Աիդա-բժիշկ-սոնոգրաֆիստ

Սաղոյան Գագիկ-ռենտգենոլոգ

Շիրինյան Գոհար– ԷՍԳ բժիշկ