«Գրիգոր Նարեկացի» բժշկական կենտրոնի գինեկոլոգիական բաժանմունքում իրականացվում են կանանց վերարտադրողական համակարգի բոլոր տեսակի կոնսերվատիվ և օպերատիվ բուժումներ, նաև` լապարասկոպիական եղանակով:

Կենտրոնի գինեկոլոգիական բաժանմունքում իրականացվում է`

 • Արգանդի ներորովայնամիզային կամ հեշտոցային էքստիրպացիա հավելումներով կամ առանց հավելումների
 • Արգանդի ներորովայնամիզային էքստիրպացիա հավելումների հետ միասինբարդացված դեպքերում` միոմատոզ հանգույցների ատիպիկ տեղակայում
 • Արգանդի ներորովայնամիզային էքստիրպացիա հավելումների հետ միասին բարդացված դեպքերում` կրկնակի վիրահատության, կպումային պրոցես
 • Արգանդի հեշտոցային էքստիրպացիա հավելումներով, հեշտոցի պատերի և շեքի պլաստիկա
 • Արգանդի հեշտոցային էքստիրպացիա` հեշտոցի պատերի և շեքի պլաստիկայով` տոտալ վագինալ ցանցի տեղադրմամբ
 • Արգանդի վերհեշտոցային ամպուտացիա
 • Արգանդի կոնսերվատիվ միոմեկտոմիա
 • Արգանդի վենտրոֆիքսացիա
 • Ծնվող միոմատոզ հանգույցի հեռացում
 • Ձվարանի կիստայի հեռացում
 • Ադնեքսէկտոմիա
 • Լապարասկոպիկ վիրահատություն հավելումների վրա
 • Հեշտոցի պատերի և շեքի պլաստիկա
 • Հեշտոցի պատերի և շեքի պլաստիկա` ցանցի տեղադրմամբ
 • Արգանդի պարանոցի պլաստիկա
 • Արգանդի պարանոցի ամպուտացիա
 • Արգանդի պարանոցի ամպուտացիա, հեշտոցի պատերի և շեքի պլաստիկա
 • Արգանդի պարանոցի ամպուտացիա, հեշտոցի պատերի և շեքի պլաստիկա ցանցիտեղադրմամբ
 • Արգանդի պարանոցի կուլտյաի էքստերպացիա
 • Արգանդի պարանոցի կուլտյաի էքստերպացիա,հեշտոցի պատերի պլաստիկա
 • Արգանդի պարանոցի կուլտյաի էքստերպացիա,հեշտոցի պատերի պլաստիկա ցանցիտեղադրմամբ
 • Վիրահատություն անմիզապահության ժամանակ
 • Բարտոլինյան գեղձի կիստայի հեռացում
 • Բարտոլինյան գեղձի թարախակույտի բացում
 • Հեշտոցի փոքր վիրահատություններ/ գարդներյան ծորանի կիստա և այլն/
 • Հեշտոցի պատերի պատռվածքներ/պոստկոիտալ, տրավմատիկ/
 • Արգանդի պարանոցի կոնիզացիա
 • Արգանդի խոռոչի քերում արգանդային արյունահոսությունների ժամանակ և դիագնոստիկ նպատակով
 • Հղիության արհեստական ընդհատում
 • Հղիության արհեստական ընդհատում` ընդհանուր անզգայացմամբ
 • Հղիության դեղորայքային արհեստական ընդհատում
 • Կոնսերվատիվ գինեկոլոգիա
 • Արգանդի պարանոցի ԴԵԿ
 • Ներարգանդային պարույրի տեղադրում