«ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ» բկ-ի գինեկոլոգիական բաժանմունքը պրոֆեսոինալ մասնագետներով և ժամանակակից տեխնիիկայով հագեցած կենտրոն է, որտեղ իրականացվում են գինեկոլոգիական հիվանդությունների կոնսերվատիվ և վիրահատական մեթոդներով բուժում։