ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ԱԽՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

«Գրիգոր Նարեկացի» բժշական կենտրոնի բարձր որակավորման մասնագետներն իրականացնում են հղիների նախածննդյան հսկողություն և խորհրդատվություն: Կազմակերպվում է գինեկոլոգիական հիվանդությունների ամբուլատոր բուժում և կանանց սքրինինգ: Մեզ մոտ գործում է նաև մայրական դպրոց, նեղ մասնագետներն իրականացնում են հղիների կոնսուլտացիաներ և բուժումներ:

Կենտրոնը կազմակերպում է ցածր, միջին և բարձր ռիսկի հղիների հիվանդությունների ախտորոշում և բուժումՙ ժամանակակից չափորոշիչներին համապատասխան: Բաժանմունքը հագեցված է ժամանակակից բժշկական սարքավորումներով, իսկ հիվանդասենյակները ունեն գերազանց նորոգում:

ԿԱՆԱՆՑ ԿՈՆՍՈՒԼՏԱՑԻԱ

«Գրիգոր Նարեկացի» բժշկական կենտրոնի կանանց կոնսուլտացիայում իրականացվում ենգինոկոլոգիական հիվանդների ամբուլատոր բուժում ևկատարվում են հետևյալ միջամտությունները.

  • Հեշտոցային պրոցեդուրաներ
  • Պարույրի տեղադրում
  • Պարույրի հանում
  • Հեշտոցային պրոցեդուրաներ
  • Պարույրի տեղադրում
  • լեկտրակոագուլյացիա
  • Ոչ սպեցիֆիկ կոլպիտի բուժում
  • Սպեցիֆիկ կոլպիտի բուժում
  • Կոլպոսկոպիա