Գրիգոր Նարեկացի բժշկական կենտրոն

Գրիգոր Նարեկացի Բժշկական Կենտրոնի անձնակազմը բաղկացած է արհեստավարժ մասնագետներից: Բժշկական կենտրոնը հագեցած է նորագույն բժշկական սարքավորումներով և նորոգված է միջազգային պահանջներին համապատասխան: Մեզ մոտ տրամադրվում է հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային (ամբուլատոր-համաբուժարանական) բժշկական օգնություն: Անընդհատ կատարելագործվում է տրամադրվող բժշկական օգնության որակը, ընդլայնվում է բժշկական ծառայությունների ծավալը և ցանկը:

Կենտրոնը Երևանի պետական բժշկական համալսարանի, Առողջապահության ազգային ինստիտուտի,  ոչ պետական ուսումնական հաստատություններիհամար հանդիսանում է կլինիկական բազա:

0
Մինչ օրս կատարված հետազոտություններ
0
Հիվանդներ տարվա ընթացքում
0
Մասնագիտացված բժիշկներ
0
Նորածինների թիվը տարվա ընթացքում
0
Տարիների փորձ

Գրիգոր Նարեկացի Բժշկական Կենտրոնի անձնակազմը բաղկացած է արհեստավարժ մասնագետներից: Բժշկական կենտրոնը հագեցած է նորագույն բժշկական սարքավորումներով և նորոգված է միջազգային պահանջներին համապատասխան: Մեզ մոտ տրամադրվում է հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային (ամբուլատոր-համաբուժարանական) բժշկական օգնություն: Անընդհատ կատարելագործվում է տրամադրվող բժշկական օգնության որակը, ընդլայնվում է բժշկական ծառայությունների ծավալը և ցանկը: Կենտրոնը Երևանի պետական բժշկական համալսարանի, Առողջապահության ազգային ինստիտուտի, ոչ պետական ուսումնական հաստատություններիհամար հանդիսանում է կլինիկական բազա:

Մեր հասցեն