«Գրիգոր Նարեկացի» բժշկական կենտրոնի ախտորոշիչ ծառայությունները համալրվել են համակարգչային տոմոգրաֆիայի (CT scanner) լավագույն սարքավորումներից մեկով։
Նորագույն ծրագրային հնարավորությունը թույլ է տալիս ստանալ պատկերի բարձր որակ․ դրանք ավելի մանրակրկիտ են, քան ռենտգենոգրաֆիայի դեպքում, սարքն առանձնանում է սկանավորման բարձր արագությամբ։
 Այսուհետ մեր կենտրոնում համակարգչային շերտագրության շնորհիվ կարող եք իրականացնել հետևյալ հետազոտությունները․
 • Գլխուղեղ
 • Քթի հարակից խոռոչներ
 • Քունքոսկր
 • Պարանոց
 • Կրծքավանդակ
 • Կրծքավանդակ /COVID-19-ի ախտորոշման համար/
 • Որովայն
 • Փոքր կոնք
 • Ողնաշար
 • Ոսկրերի դենսիտոմետրիա
 • Հոդեր