ԼՕՌ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ԵՎ ՊԼԱՍՏԻԿ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ բաժանմունքում իրականացվում է թե մեծերի և թե երեխաների բուժօգնություն։ Կատարվում են ժամանակակից բժշկությանը համապատասխան պլաստիկ վիրահատություններ որոնց էսթետիկ տեսքն ու բուժայցելու գոհունակությունը երաշխավորում ենք։
Բաժանմունքի ծառայություններն են՝

Ռինոպլաստիկա (քթի պլաստիկ վիրահատություն)

Սեպտոպլաատիկա (քթի միջնապատի վիրահատություն)

Օտոպլաստիկա (ականջների պլաստիկա)

Բլեֆարոպլաստիկա (կոպերի վերին/ստորին ավելորդ ճարպի, մաշկի և կախված կամ թուլացած մկանի հեռացում)

Բիշէկտոմիա (թշի ճարպամարմինների հեռացում, որով ընդգծվում է դեմքի օվալը)

Դիմա-ծնոտային շրջանի նորագոյացությունների հեռացում

Ատամնապահպանողական վիրահատություններ (ապէկտոմիա)

Իմաստության ատամների, ատիպիկ տեղակայված ատամների հեռացում

Մանկական ծառայություններ

Ատամի (կաթնատամի) բուժում/հեռացում ընդհանուր անզայացման պայմաններում

Լեզվի, վերին շրթունքի սանձիկի պլաստիկա