«ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ» բժշկական կենտրոնում իրականացվում են հետևյալ լաբորատոր հետազոտությունները

  • Ընդհանուրկլինիկական
  • Բիոքիմիական
  • Իզոսեռոլոգիական
  • Իմունաֆերմենտային