«ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ» բժշկական կենտրոնում իրականացվում են հետևյալ լաբորատոր հետազոտությունները/

 • ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 • Ընդհանուրկլինիկական
 • Բիոքիմիական
 • Իզոսեռոլոգիական
 • Իմունաֆերմենտային
  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
  • Արյան ընդհանուր քննություն
  • Թրոմբոցիտներ
  • Մեզի ընդհանուր քննություն
  • Գինեկոլոգիական քսուքի քննություն
  • Արյան խումբ և RH
  • MRP
  • RH Հակամարմինների տիտր

   ԲԻՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
  • Գլյուկոզան արյան մեջ
  • Գլյուկոզան մեզի մեջ
  • Թիմոլային փորձ
  • Ընդհանուր սպիտակուցի քանակն արյան մեջ
  • Գլյուկոլիզացված հեմոգլոբին
  • Բիլիռուբին
  • Ֆրակցիա
  • ԱՍՏ
  • ԱԼՏ
  • Ամիլազա
  • Դիաստազա
  • ՄԻզանյութ
  • Կրեատինին
  • Պրոթրոմբինային ինդեքս
  • Կոագուլոգրամմա
  • C-ռեակտիվ սպիտակուց
  • Ռևմատոիդ ֆակտոր
  • Անտիստրեպտոլիզին Օ
  • Խոլեստերին
  • Լիպոպրոտեիդներ /a,b
  • Հիմնային Ֆոսֆատազա
  • Տրիգլիցերիդներ
  • Mg
  • Ca ընդհանուր արյան մեջ
  • K արյան մեջ
  • Na արյան մեջ
  ԻՆՖԵԿՑԻԱՆԵՐ
  • Գարդներելլա
  • Ցիտոլոգիական քննություն
  • Ուրեոպլազմա
  • Խլամիդիա
  • Տոքսոպլազմոզ
  • Ցիտոմեգալովիրուս
  • HBs անտիգեն/հեպատիտ B/ 2
  • Հեպատիտ C
  • Բրուցելյոզ
  • Հերպես
  • Միկոպլազմա
   ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ
  • Պրոլակտին
  • Պրոինսուլին
  • T 4 -ազատ
  • ТТГ /թիրեոտրոպ հորմոն/
  • Հակամարմիններ պերօքսիդազայի նկատմամբ
  • Դեհիդրոէպիանտոստերոն-սուլֆատ
  ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ՔՆՆՈՒԹՅՒՆՆԵՐ՝
  • Որովայնի օրգանների ընդհանուր սոնոգրաֆիա
  • Փոքր կոնքի սոնոգրաֆիա
  • Որովայնի օրգանների և փոքր կոնքի օրգանների սոնոգրաֆիա
  • Պտղի սեռի որոշում
  • Դոպլերոգրաֆիա
  • Պտղի սոնոգրաֆիա
  • Վահանաձև գեղձի սոնոգրաֆիա
  • Կրծքագեղձի սոնոգրաֆիա
  • Պտղի դոպլեր հետազոտություն
  • Անոթների դուպլեքս հետազոտություն
  • Ներհեշտոցային սոնոգրաֆիա
  • Պտղի 4D- հետազոտություն
  • ԷՍԳ
  • Գաստրոսկոպի
  • էխոկարդիոգրաֆիա
   ՌԵՆՏԳԵՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
  • Գանգի ոսկրերի
  • Քթի հարակից խոռոչների
  • Վերին վերջույթների
  • Ստորին Վերջույթների
  • Կրծքավանդակի
  • Որովայնի
  • Ֆիզիոթերապիա
  • Ֆոնոֆորեզ
  • Էլեկտրոֆորեզ
  • ՈՒՎՉ
  • Լազերաթերապիա
  • Մերսում և բուժական ֆիզկուլտուրա