«ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ»  բժշկական կենտրոնում իրականացվում են հետևյալ լաբորատոր գործիքային հետազոտությունները

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՇԵՐՏԱԳՐՈՒՄ (CT scanner)
Նորագույն ծրագրային հնարավորությունը թույլ է տալիս ստանալ պատկերի բարձր որակ․ դրանք ավելի մանրակրկիտ են, քան ռենտգենգրաֆիայի դեպքում, սարքն առանձնանում է սկանավորման բարձր արագությամբ։
 Այսուհետ մեր կենտրոնում համակարգչային շերտագրության շնորհիվ կարող եք իրականացնել հետևյալ հետազոտությունները․
 • Գլխուղեղ
 • Քթի հարակից խոռոչներ
 • Քունքոսկր
 • Պարանոց
 • Կրծքավանդակ
 • Կրծքավանդակ /COVID-19-ի ախտորոշման համար/
 • Որովայն
 • Փոքր կոնք
 • Ողնաշար
 • Ոսկրերի դենսիտոմետրիա
 • Հոդեր

  ՈՒԼՏՐԱՁԱՅՆԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Որովայնի օրգանների ընդհանուր սոնոգրաֆիա
 • Փոքր կոնքի սոնոգրաֆիա
 • Որովայնի օրգանների և փոքր կոնքի օրգանների սոնոգրաֆիա
 • Պտղի սեռի որոշում
 • Դոպլերոգրաֆիա
 • Պտղի սոնոգրաֆիա
 • Վահանաձև գեղձի սոնոգրաֆիա
 • Կրծքագեղձի սոնոգրաֆիա
 • Պտղի դոպլեր հետազոտություն
 • Անոթների դուպլեքս հետազոտություն
 • Ներհեշտոցային սոնոգրաֆիա
 • Պտղի 4D- հետազոտություն
 • ԷՍԳ
 • Գաստրոսկոպի
 • էխոկարդիոգրաֆիա

ՌԵՆՏԳԵՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Գանգի ոսկրերի
 • Քթի հարակից խոռոչների
 • Վերին վերջույթների
 • Ստորին Վերջույթների
 • Կրծքավանդակի
 • Որովայնի
 • Ֆիզիոթերապիա
 • Ֆոնոֆորեզ
 • Էլեկտրոֆորեզ
 • ՈՒՎՉ
 • Լազերաթերապիա
 • Մերսում և բուժական ֆիզկուլտուրա