«ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ»  բժշկական կենտրոնում իրականացվում են հետևյալ լաբորատոր գործիքային հետազոտությունները

 • Որովայնի օրգանների ընդհանուր սոնոգրաֆիա
 • Փոքր կոնքի սոնոգրաֆիա
 • Որովայնի օրգանների և փոքր կոնքի օրգանների սոնոգրաֆիա
 • Պտղի սեռի որոշում
 • Դոպլերոգրաֆիա
 • Պտղի սոնոգրաֆիա
 • Վահանաձև գեղձի սոնոգրաֆիա
 • Կրծքագեղձի սոնոգրաֆիա
 • Պտղի դոպլեր հետազոտություն
 • Անոթների դուպլեքս հետազոտություն
 • Ներհեշտոցային սոնոգրաֆիա
 • Պտղի 4D- հետազոտություն
 • ԷՍԳ
 • Գաստրոսկոպի
 • էխոկարդիոգրաֆիա

ՌԵՆՏԳԵՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Գանգի ոսկրերի
 • Քթի հարակից խոռոչների
 • Վերին վերջույթների
 • Ստորին Վերջույթների
 • Կրծքավանդակի
 • Որովայնի
 • Ֆիզիոթերապիա
 • Ֆոնոֆորեզ
 • Էլեկտրոֆորեզ
 • ՈՒՎՉ
 • Լազերաթերապիա
 • Մերսում և բուժական ֆիզկուլտուրա