«Գրիգոր Նարեկացի» ԲԿ-ում  գործում է բժշկական ապահովագրություն ծառայությունը, որի նպատակն է սոցփաթեթի շահառու քաղաքացիներին ապահովել անվճար և որակյալ բուժօգնությամբ ։ Շահառուն կարող է ուղղակիորեն դիմել «ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ» ԲԿ որտեղից կկապվեն նրա ապահովագրական ընկերության հետ, կամ էլ կարող է անձամբ դիմել իր ապահովագրական ընկերությանը, որը կկապվի բուժկենտրոնի հետ։

Եվ, իհարկե գործում է անվճար բուժօգնություն պետպատվերի շրջանակում ներառված քաղաքացիների համար։