ԱԿՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Օտար մարմնի հեռացում
 • Ներքին գարեհատիկի հեռացում
 • Ներակնային ներարկումներ
 • Արցունքատար ուղիների լվացում
 • Ներարկում ներքին գարեհատիկի մեջ
 • Դեկրետիվ կոնտիգենտի /սննդի և նրան հավասարեցված կազմակերպություններում/ բժշկական հետազոտություններ
 • 18 տարին լրացած և ավելի բարձր տարիքի անձանց աշխատանքի ընդունվելու համար կատարվող նախնական բժշկական քննություններ
 • 18 տարին լրացած և ավելի բարձր տարիքի բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում չընդկրկված անձանց համար`տնային պայմաններում`համաձայն բժշկի նշանակման,բուժքրոջ պրոցեդուրաներ (մ/մ,ն/ե ներարկումներ և այլն)
 • Ենթամաշկային, միջմկանային ներարկումներ /առանց դեղորայքի/
 • Ներերակային ներարկումներ առանց դեղորայքի
  Կաթիլային ներարկումներ /առանց դեղորայքի/